Meaning of kamiseriya

kamiseriya

Tagalog

kamiseriya n. shirt store; haberdashery