Meaning of kapiterya

kapiterya

Tagalog

kapiterya n. 1. coffee bar or shop; 2. cafeteria