Meaning of karaingan

karaingan

Tagalog

n. 1. supplication; 2. complaintskaraingan

Tagalog

karaingan n. grievance; complaint