Meaning of karayagan

karayagan

Tagalog

karayagan adj. right (ref. to the right side of a material or fabric)karayagan

Tagalog

karayagan n. 1. facade; 2. right side (cloth); 3. face of medal