Meaning of karpinterya

karpinterya

Tagalog

karpinterya n. carpentry shop