Meaning of kasalukuyan noon

kasalukuyan noon

Tagalog

kasalukuyan noon comp. then; existing at the time mentioned