Meaning of kasiraan ng pangalan

kasiraan ng pangalan

Tagalog

kasiraan n. discredit