Meaning of katalasan ng isip

katalasan ng isip

Tagalog

comp., n. acumen; keenness; sharpness of intellect