Meaning of katumbas

katumbas

Tagalog

katumbas adj. equal (mathematics)


katumbas

Tagalog

katumbas 1. adj.: 2. n 1. equivalent; equal; 2. something equivalent to something else