Meaning of kawalang-pag-asa

kawalang-pag-asa

Tagalog

kawalang-pag-asa n. discouragement; state of being discouragedkawalang-pag-asa

Tagalog

kawalang-pag-asa n. despair; loss of hope