Meaning of kilos-bata

kilos-bata

Tagalog

kilos-bata adj. childish