Meaning of kumaskas ng takbo

kumaskas ng takbo

Tagalog

kumaskas ng takbo (kumakaskas, kumaskas, kakaskas (ng takbo)) v., inf. run off; rush off