Meaning of Kumintang

Kumintang

Tagalog

Kumintang n. pre-Spanish-Tagalog epicKumintang

Tagalog

Kumintang n. Southern Tagalog region and its inhabitants in early Spanish time


Kumintang

Tagalog

Kumintang n. 1. ancient warriors in the Southern Tagalog Region; 2. battle songs and music of ancient warriors