Meaning of laglagan ng luksa

laglagan ng luksa

Tagalog

laglagan ng luksa n. ceremony at the end of mourning period