Meaning of larawang-buhay

larawang-buhay

Tagalog

larawang-buhay n. living picture