Meaning of layagin

layagin

Tagalog

layagin (nilalayag, nilayag, lalayagin) v., inf. navigate; saillayagin

Tagalog

layagin (nilalayag, nilayag, lalayagin) v., inf. reach the menopause


layagin

Tagalog

(nilalayag, nilayag, lalayagin) v., inf. miss regular monthly menstruation