Meaning of ligihin

ligihin

Tagalog

ligihin (nililigi, niligi, liligihin) v., inf. reduce to powder by crushing/pounding