Meaning of maaaring lapitan

maaaring lapitan

Tagalog

maaaring lapitan adj. accessible; approachablemaaaring lapitan

Tagalog

maaaring lapitan adj. accessible; approachable