Meaning of maaaring mabuhay sa lupa o sa tubig

maaaring mabuhay sa lupa o sa tubig

Tagalog

maaaring; lupa comp. amphibious [adj.]