Meaning of maaaring tanggapin

maaaring tanggapin

Tagalog

maaaring tanggapin adj. acceptable (capable of beeing acceted)