Meaning of mabilasa

mabilasa

Tagalog

mabilasa (nabibilasa, nabilasa, mabibilasa) v., inf. become bad, stale or putrid