Meaning of madala

madala

Tagalog

madala (nadadala, nadala, madadala) v., inf. 1. be able to carry or bear; 2. influence; controlmadala

Tagalog

madala (nadadala, nadala, madadala) v., inf. have an unpleasant experience