Meaning of madaling ibagay

madaling ibagay

Tagalog

madaling ibagay adj. adaptable; easily modified