Meaning of madaling magsiklab

madaling magsiklab

Tagalog

madaling magsiklab comp., adj. inflammable