Meaning of madilaw ang balat

madilaw ang balat

Tagalog

madilaw ang balat comp. jaundice [med.]