Meaning of mag-anyaya

mag-anyaya

Tagalog

(nag-aanyaya, nag-anyaya, mag-aanyaya) v., inf. invite; ask