Meaning of magbagong-buhay

magbagong-buhay

Tagalog

(nagbabagong-buhay, nagbabong-buhay, magbabagong-buhay) v., inf. change one's lifemagbagong-buhay

Tagalog

(nagbabagong-buhay, nagbagong-buhay, magbabagong-buhay) v., inf. rehabilitate