Meaning of magbalibol

magbalibol

Tagalog

(nagbabalibol, nagbalibol, magbabalibol) v., inf. bore a hole (with an auger, etc.)magbalibol

Tagalog

magbalibol (nagbabalibol, nagbalibol, magbabalibol) v., inf. play volleyball