Meaning of magkakahalili

magkakahalili

Tagalog

adj. alternating (for more than two)