Meaning of magkalaban (mga -)

magkalaban (mga -)

Tagalog

n., pl. competitors (two persons)