Meaning of magpakita

magpakita

Tagalog

(nagpapakita, nagpakita, magpapakita) v., inf. 1. show; 2. evince; show clearly; 3. display; reveal