Meaning of magpasawalang-hanggan

magpasawalang-hanggan

Tagalog

magpasawalang-hanggan adv. eternally; interminablymagpasawalang-hanggan

Tagalog

magpasawalang-hanggan adv. forever; for always