Meaning of mahirang

mahirang

Tagalog

(nahihirang, nahirang, mahihirang) v., inf. be able to choose or be chosen from manymahirang

Tagalog

mahirang (nahihirang, nahirang, mahihirang) v., inf. be assigned; be chosen; be appointed