Meaning of makasalo

makasalo

Tagalog

(nakakasalo, nakasalo, makakasalo) v., inf. be able to eat with anothermakasalo

Tagalog

makasalo (nakakasalo, nakasalo, makakasalo) v., inf. happen to eat with someone


makasalo

Tagalog

makasalo (nakakasalo, nakasalo, makakasalo) v., inf. be able to catch something