Meaning of manahi

manahi

Tagalog

manahi (nananahi, nanahi, mananahi) v., inf. engage in sewing