Meaning of manghahasik

manghahasik

Tagalog

manghahasik n. sower