Meaning of manlalarong hindi madaya

manlalarong hindi madaya

Tagalog

manlalarong hindi madaya n. sportsman; one who plays fair