Meaning of matalisik na sagot

matalisik na sagot

Tagalog

matalisik na sagot comp. retort; witty reply