Meaning of nabawas (ang -)

nabawas (ang -)

Tagalog

n. deduction; amount deducted