Meaning of nagdadala ng sakit

nagdadala ng sakit

Tagalog

nagdadala ng sakit comp. pestiferous; bringing disease or infection