Meaning of nagdemanda (ang -)

nagdemanda (ang -)

Tagalog

n. complainant; accuser