Meaning of napakaligaya

napakaligaya

Tagalog

napakaligaya adj. blissful; very, very happy