Meaning of pabinyagan

pabinyagan

Tagalog

pabinyagan (pinapabinyagan, pinabinyagan, papabinyagan) v., inf. have someone baptizedpabinyagan

Tagalog

pabinyagan n. baptistry; baptistery; baptismal party