Meaning of pagaanin

pagaanin

Tagalog

pagaanin (pinagagaan, pinagaan, pagagaanin) v., inf. lighten; simplify; reduce the load of; make simple and easy