Meaning of pagdaupin

pagdaupin

Tagalog

pagdaupin (pinagdadaop, pinagdaop, pagdadaupin) v., inf. clasp or join (esp. the hands)