Meaning of pagkasira ng loob

pagkasira ng loob

Tagalog

pagkasira ng loob n. dismay; loss of courage