Meaning of pinakamahalagang bahagi, ang -

pinakamahalagang bahagi, ang -

Tagalog

pinakamahalagang comp. body; the main part