Meaning of raspahin

raspahin

Tagalog

raspahin (niraraspa, niraspa, raraspahin) v., inf. rasp; scrape; curette