Meaning of sa bawa't panahon

sa bawa't panahon

Tagalog

panahon comp. periodically; at regular intervals