Meaning of sa buong itinagal

sa buong itinagal

Tagalog

sa buong itinagal comp. throughout; all the way through [adv.]